Όροι Χρήσης

1. Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας. Η χρήση των υπηρεσιών μας σημαίνει αυτομάτως και αποδοχή των όρων χρήσης. Ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται συχνά για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης, εφόσον ο εκδοτικός μας οίκος διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

2. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε απευθύνονται σε εκδότες ή σε ιδιώτες/αυτοεκδότες/ανεξάρτητους συγγραφείς, και αφορούν τη δημιουργία αρχείων για έντυπο και ψηφιακό βιβλίο (δημιουργία εξωφύλλου βιβλίου, σελιδοποίηση έντυπου και ψηφιακού βιβλίου), καθώς και δημοσίευση (τοποθέτηση) προς πώληση ψηφιακών αρχείων βιβλίων σε online διεθνή βιβλιοπωλεία. Επιπλέον προσφέρουμε και υπηρεσίες online προώθησης (διαφήμισης) των βιβλίων.

3. Οι εκδόσεις μας αναλαμβάνουν την ευθύνη να τηρήσουν απαρέγκλιτα τους προσυμφωνημένους όρους με τους πελάτες μας και, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, οφείλουν να αποζημιώσουν τον εκάστοτε πελάτη με τρόπο ώστε αυτός να μείνει απόλυτα ικανοποιημένος (π.χ. επιστροφή προκαταβολής κλπ.)

4. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης υπαναχωρήσει της σύμβασης πριν την ολοκλήρωση μιας εργασίας που μας έχει αναθέσει, οι εκδόσεις μας οφείλουν να του επιστρέψουν τη χρηματική προκαταβολή, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη δαπανηθεί για πληρωμή συνεργατών και υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή για τη συγκεκριμένη ανάθεση.

5. Προσωπικά δεδομένα (διευθύνσεις e-mail, ονόματα, τηλεφωνικά νούμερα κλπ.) συλλέγονται από τις εκδόσεις μας με τη συγκατάθεση των πελατών των εκδόσεών μας, και μόνο για λόγους ευέλικτης επικοινωνίας μεταξύ ημών και των πελατών μας. Σε καμία περίπτωση αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν δίνονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να αφαιρεθούν τα προσωπικά του στοιχεία από τη βάση δεδομένων των εκδόσεών μας δικαιούται να το ζητήσει και να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημά του.

6. Οι εκδόσεις μας έχουν την ευθύνη και δεσμεύονται για την εγκυρότητα των κειμένων και πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική μας τοποθεσία.

7. Οι εκδόσεις μας δεν ευθύνονται για τις απόψεις των συγγραφέων. Αν κάποιος συγγραφέας διαδίδει ρατσιστικές, ομοφοβικές ή σεξιστικές απόψεις (οι οποίες δεν είναι απλώς μέρος της μυθοπλασίας ή δεν αφορούν απλώς τον χαρακτήρα ενός ήρωά του) τότε το βιβλίο του δεν θα γίνεται δεκτό προς έκδοση. Ακόμα δεν θα γίνονται δεκτά βιβλία που στο κείμενό τους απευθύνονται κατηγορίες προς υπαρκτά πρόσωπα. Αν αυτό συμβεί, αλλά διαφύγει της προσοχής του εκδότη και των συνεργατών του, τότε ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να το αποσύρει από την κυκλοφορία, ακόμα και μετά την έκδοσή του, χωρίς να αποζημιώσει τον συγγραφέα. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς θα πρέπει να υποδεικνύουν στον εκδότη τυχόν σημεία του έργου τους τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ότι θίγουν δικαιώματα ευάλωτων ατόμων ή μειονοτήτων, ώστε να συζητείται εξ αρχής η δυνατότητα ή μη της έκδοσής τους.

8. Το περιεχόμενο αυτής της ηλεκτρονικής τοποθεσίας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των εκδόσεών μας και προστατεύεται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται ενδεχόμενη χρήση του περιεχομένου αυτού από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και με σκοπό το εμπορικό κέρδος.

9. Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής τοποθεσίας των εκδόσεών μας διέπονται από το Ελληνικό, το Κοινοτικό και το Διεθνές Δίκαιο και από τις διατάξεις του Π.Δ 131/30.4.2003 και του Ν. 2251/1994, και, αν παραστεί ανάγκη, επιλύονται από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

10. Οι εκδόσεις μας δεν ευθύνονται για ενδεχόμενες κακόβουλες επιθέσεις προς τους υπολογιστές χρηστών από τοποθεσίες ξένες προς τις εκδόσεις μας στις οποίες οδηγούν ενδεχομένως κάποιοι σύνδεσμοι που βρίσκονται σε σελίδες των εκδόσεών μας.

11. Οι εκδόσεις μας πράττουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε η ηλεκτρονική τοποθεσία μας να λειτουργεί στο βέλτιστο βαθμό, ωστόσο δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι η λειτουργία αυτή θα είναι πάντοτε απρόσκοπτη, χωρίς λάθη ή ιούς.

12. Οι τιμές που δίνονται στην αυτόματη φόρμα προσφοράς για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, δεν είναι πάντα οι τελικές. Η φόρμα προσφοράς προσπαθεί να καλύψει και να τιμολογήσει τις πιο συνήθεις περιπτώσεις παραγωγής ψηφιακών ή έντυπων βιβλίων. Ενδέχεται όμως ένα βιβλίο να έχει τέτοιες ιδιαιτερότητες (π.χ. πολλές εικόνες και σχεδιαγράμματα, πολύπλοκο πίνακα περιεχομένων ή απαιτητικό και μεγάλο ευρετήριο, απαιτητική επιστημονική ορολογία που ενδεχομένως ανεβάζει το κόστος της σελιδοποίησης, της επιμέλειας κειμένου, ή ακόμα και της μετάφρασης) ώστε να μην μπορούν να καλυφθούν από την αυτόματη φόρμα τιμολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση του κόστους της παραγωγής, γίνεται από τον εκδοτικό μας οίκο, αφού πρώτα ελέγξουμε το υλικό και καθορίσουμε -σε συμφωνία με τον πελάτη- τις εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.

13. Σε περίπτωση κλοπής περιεχομένου, ολικώς ή επί μέρους, μετά τη δημοσίευση βιβλίου, οι εκδόσεις Carpe Librum δεν φέρουν ευθύνη. Yπάρχει πάντα ο κίνδυνος αντιγραφής κάποιου βιβλίου, που κυκλοφορεί σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, από κακόβουλους χρήστες, εντός ή εκτός του διαδικτύου. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς οφείλουν να έχουν κατοχυρώσει τα δικαιώματά τους πριν τη δημοσίευση των βιβλίων τους.

GDPR – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενημέρωση για την ορθή χρήση προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και τον επισκεπτών της ιστοσελίδας μας

Οι εκδόσεις Carpe Librum ενημερώνουν τους επισκέπτες του ιστοχώρου carpelibrum.gr, υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και πελατών, που συλλέγονται είτε κατά την υποβολή αίτησης για αποστολή προσφοράς κόστους, είτε για την παροχή των εκδοτικών και συναφών υπηρεσιών τους σε πελάτες και επισκέπτες, καθώς και αυτών που θα τους ανατεθούν μετά από τη σύναψη συμβάσεων με τον εκδοτικό οίκο, είτε γενικά στο πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με όσα ακολουθούν.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και με ποιον τρόπο.
 1. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου σας, μέσω της φόρμας αιτήματος προσφοράς κόστους παραγωγής βιβλίου και συναφών υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, μέσω φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, μέσω αποστολής εκ μέρους σας email για οποιοδήποτε λόγο στη διεύθυνση email της εταιρείας μας και μέσω τηλεφώνου, αν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς και μας παρέχετε κάποιο από αυτά τα δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας.
 2. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία που διατηρούμε μαζί σας, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
 3. Τα λογοτεχνικά ή άλλου είδους κείμενά σας που μας εμπιστεύεστε, με σκοπό την έκδοσή τους σε μορφή έντυπου ή ψηφιακού βιβλίου.
 4. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση email, Διεύθυνση κατοικίας, Ταχυδρομικό Κώδικα, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, αριθμό τηλεφώνου σας, τίτλος βιβλίου σας και ψευδώνυμο συγγραφέα (αν υπάρχει) μέσω της σύμβασης ανάθεσης στην εταιρία μας παραγωγής βιβλίου και συναφών υπηρεσιών.
 5. Τα ψηφιακά αρχεία σώματος βιβλίων, εξωφύλλων και σελιδοδεικτών που αφορούν τα βιβλία σας, έτσι ώστε και μετά τη δημοσίευσή τους, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, σε περίπτωση που τα χρειαστείτε στο μέλλον για ενδεχόμενη επεξεργασία τους ή επανέκδοσή τους.
 6. Φωτογραφίες συγγραφέων και βιογραφικά τους, που είναι απαραίτητα για τη δημοσίευση των βιβλίων τους και την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων βιβλίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Για ποιο λόγο συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε.
 1. Για να σας στέλνουμε προσφορές κόστους έκδοσης βιβλίου και συναφών υπηρεσιών, κατόπιν δικής σας αίτησης.
 2. Για να εκδίδουμε τα απαραίτητα παραστατικά προς εσάς, μετά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 3. Για να σας στέλνουμε ενημερωτικά newsletter (στους πελάτες μας και στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας), κατόπιν ρητής δήλωσής σας ότι επιθυμείτε να τα λαμβάνετε.
 4. Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίας μας στην καλύτερη δυνατή ποιότητα και απρόσκοπτα.
Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποια.
 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας έχει πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω δεδομένα σας, εφόσον τα έχετε παραχωρήσει σε εμάς, με τη συγκατάθεσή σας.
 2. Οι συνεργάτες μας (π.χ. γραφίστες, διορθωτές κλπ.) έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα δεδομένα έχετε σκοπό να δημοσιοποιήσετε μέσω των βιβλίων σας, και τα οποία επιθυμείτε να αναγράφονται στο εξώφυλλο και στη σελίδα ταυτότητας των βιβλίων σας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι βιογραφικά συγγραφέων και ονοματεπώνυμα αυτών, με μόνο σκοπό τη δημιουργία των εξωφύλλων και των εσωτερικών των βιβλίων τους, που πρόκειται να δημοσιευθούν. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τους συγκεκριμένους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κάτω από την επίβλεψή μας, και μετά από δική μας ανάθεση σε αυτούς, και υπόκειται στην ίδια πολιτική και ανάλογου επιπέδου προστασίας. Η εταιρία μας σε καμία περίπτωση δεν παρέχει σε τρίτους, ούτε μεταπωλεί προσωπικά δεδομένα συγγραφέων που συλλέχθηκαν με σκοπό την αποστολή σε αυτούς προσφοράς κόστους από την εταιρεία μας ή για την απρόσκοπτη επικοινωνία με τους πελάτες μας.
 3. Οι συνεργάτες μας στους οποίους αναθέτουμε την τήρησή τους ή την επεξεργασία αυτών έχουν συμφωνήσει βάσει σύμβασης με την εταιρεία μας να μην στέλνουν σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, να τηρούν εχεμύθεια σχετικά, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα δεδομένα να είναι ασφαλή, και να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ
Αποστολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δύνανται να αποσταλλούν σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης) εφόσον:

 1. Μάς έχετε αναθέσει την έκδοση των βιβλίων σας στο εξωτερικό (π.χ. μέσω Amazon ή άλλης ψηφιακής πλατφόρμας έκδοσης βιβλίων) ή μέσω διαφημιστικής πλατφόρμας.
 2. Η τρίτη χώρα διασφαλίζει υψηλή προστασία αυτών, ανάλογη με της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του νόμου.
 3. Ο αποδέκτης των δεδομένων σας δίνει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την φύλαξη και την επεξεργασία τους.
 4. Έχετε παράσχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση στην εταιρεία μας βάσει σχετικής σύμβασης.
 5. Απαιτείται για την άσκηση των νομικών μας δικαιωμάτων.
 6. Απαιτείται βάσει διακρατικής σύμβασης.
Ποιο είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα φυλάσσονται τα προσωπικά σας δεδομένα
 1. Τα προσωπικά δεδομένα όσων μας τα παραχωρείτε με σκοπό απλώς την αποστολή εκ μέρους μας σε αυτά οικονομικής προσφοράς παροχής των υπηρεσιών μας, η οποία δεν θα μετατρέπεται στη συνέχεια σε σύμβαση ανάθεσης έργου (π.χ. έκδοσης βιβλίου), θα φυλάσσονται έως 5 έτη.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα όσων μας τα παραχωρείτε με σκοπό την έκδοση και διαφήμιση του βιβλίου σας, θα φυλάσσονται έως και 20 έτη μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης έργου. Εάν, μετά το πέρας της εικοσαετίας, εκκρεμούν δικαστικές ενέργειες που σας αφορούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ο χρόνος φύλαξης των δεδομένων σας θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
 1. Να λαμβάνετε ενημέρωση για το ποια δεδομένα σας φυλάσσουμε και επεξεργαζόμαστε, με ποιον τρόπο έρχονται στην κατοχή μας, και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, και ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά τα δεδομένα.
 2. Να εκφράσετε την εναντίωσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας που φυλάσσουμε.
 3. Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
 4. Να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η εταιρεία μας προσέβαλε τα δικαιώματά σας.
 5. Να αιτηθείτε να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν σε περίπτωση που είναι λανθασμένα ή έχουν μεταβληθεί.
 6. Να αιτηθείτε να τα μεταφέρουμε σε οποιονδήποτε υπεύθυνο επεξεργασίας αυτών.
 7. Να αιτηθείτε να περιορίσουμε την επεξεργασία τους.
 8. Να αιτηθείτε να μην τα διαθέτουμε σε τρίτους, συνεργάτες μας.

Σε σχέση με τα αμέσως παραπάνω ισχύουν και οι εξής προϋποθέσεις: Κάποια από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορεί να μην ικανοποιηθούν, σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητο να φυλάσσονται από εμάς, μόνο για την απρόσκοπτη συνέχιση της μεταξύ μας σύμβασης και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας ή για την ενδεχόμενη άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας μας.

Με ποιον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Τα παραπάνω δικαιώματα, δηλ. του να έχει ο πελάτης πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και να μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία τους από την εταιρεία μας δύνανται να ασκηθούν κατόπιν υποβολής αιτήματος στην εταιρεία μας. Καταβάλλουμε προσπάθεια να απαντάμε σε αυτά τα αιτήματα άμεσα, και πάντως εντός ενός (1) μήνα από την λήψη του αιτήματος του πελάτη.

Σε περίπτωση που το αίτημα αυτό απαιτεί πολύπλοκους και χρονοβόρους χειρισμούς, ή σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός αντίστοιχων αιτήσεων, ο πελάτης θα λάβει γραπτώς ενημέρωση από την εταιρεία μας για το διάστημα της καθυστέρησης της απάντησής μας, αν αυτή θεωρηθεί πιθανή.

Ο πελάτης υποχρεούται να θέτει εύλογα αιτήματα, και να μην παρεμποδίζει μέσω αυτών την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μας δύναται να ζητήσει την αναλογούσα αμοιβή για τις εργασίες που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, ή να αρνηθεί την απάντησή τους.

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, μετά από γραπτή επικοινωνία σας με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εκδόσεις Carpe Librum, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Χερσικράτους 17, Αθήνα, Τ.Κ. 15772

ή μέσω email στη διεύθυνση: info[at]carpelibrum.gr (όπου [at] εννοείται το αντίστοιχο γνωστό σύμβολο @, το οποίο στο παρόν έγγραφο δεν αναγράφεται προς αποφυγήν μηνυμάτων spam).

Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 1. Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας σας ζητάμε ρητώς να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφού πρώτα μάς διαβεβαιώσετε ότι διάβασε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.
 2. Η δήλωση συγκατάθεσής σας  της ιστοσελίδας μας, ως προς την παροχή των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία μας και ως προς την επεξεργασία τους, μπορεί να ανακληθεί όποτε τον επιθυμείτε.
 3. Εφαρμόζουμε τις κατάλληλες τεχνικές μεθόδους για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλισή τους από ενδεχόμενη καταστροφή, από κακόβουλη υποκλοπή, από αλλοίωση, από την παράνομη διάδοσή τους ή από μη θεμιτή επεξεργασία τους.

Κοινοποιήστε:

Ο Πλάτων Μαλλιάγκας είναι συγγραφέας και ιδρυτής των εκδοτικών οίκων Mediterra Books και Carpe Librum (πρώην Εκδόσεις Captain Book) με αντικείμενο τις εκδόσεις βιβλίων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, για λογαριασμό ανεξάρτητων συγγραφέων.

Παράλληλα γράφει και εκδίδει κατά καιρούς λογοτεχνικά βιβλία. Το 1999 κυκλοφόρησε «Ο νέος που ζούσε το μύθο», από τις εκδόσεις «Λιβάνη», το 2003 «Η εξαφάνιση του συλλέκτη», από τις εκδόσεις «Εστία», και το 2009 «Το πείραμα της Αριάδνης» από τις εκδόσεις «Άγκυρα». Μετά το 2009 δημοσιεύει μυθιστορήματα, ποίηση και δοκίμια, καθώς και ταινίες μικρού μήκους, με διάφορα ετερώνυμα.

Το 2003 τιμήθηκε με Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Έργου για το «Ζωή από χιόνι».

Αρκετά διηγήματά του έχουν βραβευτεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.