ΠΡΟ-ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είναι η απολύτως απαραίτητη διαδικασία κατά την οποία το προς δημοσίευση έργο υφίσταται φιλολογική επεξεργασία από επαγγελματία του είδους και διορθώνονται ορθογραφικά, τυπογραφικά και συντακτικά λάθη, καθώς και όποιες άλλες τυπογραφικές ατέλειες θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την ανάγνωση αλλά και να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του βιβλίου. Η φάση αυτή περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια: Στα δύο πρώτα (πρώτη και δεύτερη διόρθωση του εγγράφου σε μορφή Word) ο διορθωτής επεμβαίνει διορθώνοντας όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Μετά τη διαδικασία της επιμέλειας (που είναι προαιρετική) και της σελιδοποίησης (που είναι απαραίτητη), το κείμενο τυπώνεται δοκιμαστικά και ακολουθεί η τρίτη διόρθωση, κατά την οποία διορθώνονται ακόμα και πιθανά λάθη σελιδοποίησης. Την τελευταία αυτή διόρθωση ελέγχει και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Πρόκειται για την εργασία που μορφοποιεί το κείμενό σας, και καθορίζει την αισθητική του σε σχέση με το πώς αυτό καταλαμβάνει τις σελίδες του βιβλίου (αποστάσεις διάστιχου, μέγεθος και είδος γραμματοσειράς, πλάτος περιθωρίων κλπ.) Έτσι το έργο σας καθίσταται ευανάγνωστο, λειτουργικό, εύχρηστο και ελκυστικό για τον αναγνώστη. Πολύ συχνά, στην περίπτωση των αυτο-εκδόσεων (ειδικά όταν οι συγγραφείς σελιδοποιούν οι ίδιοι τα βιβλία τους), παρατηρούνται σοβαρά τυπογραφικά σφάλματα και λάθη σελιδοποίησης. Οι συγγραφείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Word δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε επαγγελματικές ανάγκες, όπως επίσης, ότι η ερασιτεχνική σελιδοποίηση μπορεί να αποδειχθεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα, κοστοβόρα, αλλά και τελικά μη λειτουργική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές τα όποια λάθη και ερασιτεχνισμοί θα ακολουθούν το βιβλίο τους για πάντα, γεγονός που επιβεβαιώνουν οι κριτικές των αναγνωστών και των δημοσιογράφων-κριτικών βιβλίου. Η λύση, για να αποφύγει κανείς αυτά τα λάθη, είναι να αναθέσει τις συγκεκριμένες εργασίες στους ειδικούς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Σελιδοποίηση:

 1. Επιλογή κατάλληλου τύπου και μεγέθους γραμματοσειράς, ανάλογα με το είδος του έργου.
 2. Παραγραφοποίηση (τακτοποίηση εσοχών και παραγράφων).
 3. Σωστή σελιδαρίθμηση.
 4. Σωστή απόσταση των λέξεων, σε συνάρτηση με την κατάλληλη γραμματοσειρά για ξεκούραστη ανάγνωση.
 5. Σωστό διάστιχο δηλ. λειτουργικός καθορισμός των αποστάσεων που χωρίζουν τις σειρές μεταξύ τους.
 6. Καθορισμός συλλαβισμού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλα χάσματα ανάμεσα στις λέξεις μιας σελίδας.
 7. Εξαφάνιση «Χηρών» και «Ορφανών» γραμμών.
 8. Εισαγωγή, επεξεργασία και μορφοποίηση εικόνων, φωτογραφιών και πινάκων. Οι συγγραφείς οφείλουν να γνωρίζουν ότι για τη χρήση εικόνων και φωτογραφιών που δεν τις παρήγαγαν οι ίδιοι, θα πρέπει να καταβληθούν πνευματικά δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει ότι η χωρίς άδεια χρήση τους ενδέχεται να τους εμπλέξει με το νόμο. Οι εκδόσεις μας χρησιμοποιούν αποκλειστικά σχέδια, φωτογραφίες ή εικόνες ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων ή, σε συνεννόηση με τους συγγραφείς, αγοράζονται τα δικαιώματα χρήσης από τράπεζες εικόνων.
 9. Τέλος, με τη σελιδοποίηση δημιουργούνται ευρετήρια και πίνακες περιεχομένων καθώς και η σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιβλιογραφία, όπου αυτή απαιτείται.

Ασφαλώς και το περιεχόμενο είναι αυτό που καθορίζει τελικά την επιτυχία ενός βιβλίου. Το εξώφυλλο όμως προσφέρει την πρώτη εντύπωση και ίσως είναι η αφορμή για να το πάρει αρχικά ο αναγνώστης στα χέρια του. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σωστά επιμελημένο και αισθητικά άρτιο, χωρίς λάθη και με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες, μάλιστα, διαφέρουν μεταξύ της έντυπης και της ψηφιακής έκδοσης. Τη δημιουργία εξωφύλλων αναθέτουμε σε γραφίστες συνεργάτες μας εξειδικευμένους στα εξώφυλλα βιβλίων, οι οποίοι παραδίδουν προτάσεις εξωφύλλου, ανάλογα με την ανάθεση. Αν ζητηθεί μόνο μία πρόταση, υλοποιείται αποκλειστικά η ιδέα-πρόταση του συγγραφέα. Αν ζητηθούν περισσότερες προτάσεις, μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνεται και η ιδέα του συγγραφέα. Το ανάπτυγμα ενός εκτυπώσιμου εξωφύλλου περιλαμβάνει τη δημιουργία οπισθοφύλλου, ράχης, εμπρσθοφύλλου, «αυτιών» στις περισσότερες περιπτώσεις, ένθεση σταυρών κοπής και σημείων πίκμανσης, barcode και εικόνες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες είναι ελεύθερες δικαιωμάτων ή τα δικαιώματά τους ανήκουν στον συγγραφέα τους, και οι οποίες ακολουθούν τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτεί το εκάστοτε τυπογραφείο.
Το σύνηθες λάθος των ανεξάρτητων συγγραφέων είναι ότι θεωρούν πως, ενώ έχουν στήσει απλώς την ιδέα τους στον υπολογιστή τους, αυτή είναι έτοιμη για το τυπογραφείο. Ωστόσο η ιδέα τους πρέπει να υλοποιηθεί από την αρχή, από επαγγελματία γραφίστα, ώστε να είναι κατάλληλη για εκτύπωση.
Δείτε ΕΔΩ τιμές και εκδοχές δημιουργίας εξωφύλλου, από την πιο ερασιτεχνική μορφή, της μίας μόνο πρότασης, έως την πιο επαγγελματική και εξειδικευμένη μορφή, των πολλών προτάσεων. Επιπλέον διαβάστε τους όρους που διέπουν την εργασία δημιουργίας εξωφύλλου, ώστε να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις σχετικά με το κόστος αυτής της υπηρεσίας.

Δημιουργία e-book (epub, kindle e-book) για όλες τις συσκευές και εφαρμογές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Περιλαμβάνει την επίβλεψη της παραγωγής, και τον συντονισμό των συνεργατών-συντελεστών (διορθωτών, μεταφραστών, γραφιστών, τυπογράφων, διαφημιστών, τεχνικών παραγωγής κ.ά.) για την άρτια και επαγγελματική διεκπεραίωση την έκδοσης του βιβλίου σας. Παράλληλα, εφόσον επιθυμείτε το βιβλίο σας να είναι προσιτό και σε ελληνόφωνους αναγνώστες του εξωτερικού, προσφέρουμε, χωρίς επιπλέον κόστος, τη δημιουργία λογαριασμού σε διεθνείς πλατφόρμες print on demand για την πώληση/διαχείριση των βιβλίων σας, τη δημιουργία σελίδας προεπισκόπησης του βιβλίου, τη δημιουργία ξεχωριστής σελίδας παρουσίασης του συγγραφέα, την πώληση του βιβλίου σας, σε έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή, μέσω διεθνών ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων, καθώς και σεμινάριο διαχείρισης του αντίστοιχου λογαριασμού σας.

 • Μετά την ετοιμασία όλων των απαραίτητων για την εκτύπωση αρχείων, ο συγγραφέας αποφασίζει πόσα αντίτυπα θα τυπώσει, ανάλογα με τις ανάγκες του. (Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μην εκτυπώσει ούτε ένα αντίτυπο, και να αρκεστεί στην πώληση μέσω πλατφόρμας print on demant, αλλά το πιο συμφέρον για αυτόν είναι να διαθέτει εκτυπωμένο έναν μικρό αριθμό αντιτύπων, π.χ. 50, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα όταν θα ζητηθούν από τον διακινητή-χονδρέμπορο βιβλίου).
 • Ενημερώνουμε τις κατάλληλες βάσεις δεδομένων ελληνικού βιβλίου κι έτσι καθιστούμε το βιβλίο διαθέσιμο, κατόπιν παραγγελίας, στα περισσότερα ελληνικά ηλεκτρονικά και φυσικά βιβλιοπωλεία. Δηλαδή, αφού πρώτα το παραγγείλει ο αναγνώστης, πελάτης του βιβλιοπωλείου, στη συνέχεια ο βιβλιοπώλης το παραγγέλνει απευθείας από τον συγγραφέα ή από τον χονδρέμπορο που θα συστήσουμε στον συγγραφέα, και ο οποίος θα έχει αναλάβει τη διακίνηση του βιβλίου.
 • Σας παρέχουμε συμβουλές και προτάσεις για τη διακίνηση του βιβλίου σας από χονδρέμπορο της αγοράς, ώστε το βιβλίο σας να είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας σε 1-2 εργάσιμες, κατόπιν παραγγελίας του αναγνώστη. Η εξασφάλιση διακίνησης ενός βιβλίου δεν σημαίνει ότι γίνεται τοποθέτηση του βιβλίου εκ των προτέρων σε φυσικά βιβλιοπωλεία (παρά μόνο σε ιντερνετικά), επειδή αυτή είναι μια υπηρεσία προβολής που τα βιβλιοπωλεία την χρεώνουν και επειδή προϋποθέτει εκτύπωση μεγάλου αριθμού αντιτύπων, δηλ. πολύ υψηλό κόστος επένδυσης. Το ζητούμενο είναι πάντα να μην ξοδεύετε μεγάλα ποσά για να τυπώνετε εκ των προτέρων πολλά αντίτυπα, τα οποία δεν ξέρετε αν τελικά θα πωληθούν. Έτσι, ένα πολύ μικρότερο ποσό, από αυτό που θα ξοδεύατε για εκτύπωση πολλών αντίτυπων, θα μπορέσετε να το επενδύσετε στην προβολή του βιβλίου, που σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη, ώστε να φέρει το συντομότερο παραγγελίες στα βιβλιοπωλεία και έσοδα σε εσάς.
 • Σας συμβουλεύουμε, με βάση την πολυετή εμπειρία μας, αλλά και με βάση τον προϋπολογισμό σας, για το ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές και ταυτόχρονα οι περισσότερο οικονομικές διαφημιστικές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, ή με τη βοήθεια συνεργατών μας, ώστε το βιβλίο σας να γίνει γνωστό στους αναγνώστες, και στη συνέχεια να αρχίσουν να το ζητάνε από τα βιβλιοπωλεία. (Ενδεικτικό κόστος προβολής: Διαφήμιση στο διαδίκτυο την οποία θα βλέπουν επιβεβαιωμένα 10.000 – 20.000 άτομα κάθε μήνα, προσδιορισμένα ως προς την ηλικία, το φύλο, τα ενδιαφέροντα κλπ., κοστίζει κατά προσέγγιση από 30,00 – 50,00 € +ΦΠΑ / μήνα).
 • Όλα τα καθαρά κέρδη, από πωλήσεις του βιβλίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανήκουν στον συγγραφέα.
 • Βάσει συμφωνητικού, οι εκδόσεις μας δεν παρακρατούν ποσοστό κέρδους από την πώληση του βιβλίου στην αγορά. Τα έσοδα τα εισπράττει ο συγγραφέας απευθείας, εφόσον το διακινεί ο ίδιος, ή από τον χονδρέμπορο στον οποίο θα τον έχουμε συστήσει και θα έχει αναλάβει τη διακίνηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την κίνηση του βιβλίου. Στην περίπτωση διακίνησης από χονδρέμπορο, συνήθως τα έσοδα του συγγραφέα αντιστοιχούν περίπου στο 50% της λιανικής τιμής πώλησης που ο ίδιος ο συγγραφέας έχει ορίσει, γιατί το υπόλοιπο το μοιράζονται νομίμως οι χονδρέμποροι με τους βιβλιοπώλες. Για να μπορέσει κανείς να συγκρίνει το όφελος που έχει από μια τέτοια συμφωνία, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το αντίστοιχο ποσοστό που προσφέρουν συνήθως οι εκδότες στους συγγραφείς, είτε το χρηματοδοτήσουν οι εκδότες είτε οι ίδιοι οι συγγραφείς, είναι 8%-10%, συν την παραχώρηση, αρκετά συχνά, στον εκδότη των αποκλειστικών δικαιωμάτων για έναν μεγάλο αρχικό αριθμό αντιτύπων. Και μάλιστα το ποσό που τελικά δικαιούται να εισπράξει ο συγγραφέας, δυστυχώς μερικοί εκδότες δεν το αποδίδουν ή το αποδίδουν μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων. Για τον λόγο αυτό οι συγγραφείς πρέπει να κάνουν μια πολύ προσεκτική έρευνα σχετικά με το ποια είναι τα ποσοστά που δικαιούνται μετά την έκδοση, και κυρίως αν αυτά αποδίδονται εγκαίρως και με διαφάνεια, πριν επιλέξουν εκδότη. Λίγα βιβλία σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, ωστόσο καλό είναι να φροντίζει κανείς, αν συμβεί να βρεθεί το δικό του βιβλίο ανάμεσα στα «τυχερά», να μην εισπράξουν άλλοι τη μερίδα του λέοντος από τις πωλήσεις του.
 • Δεν χρειάζεται να είστε επιτηδευματίας (δηλ. επαγγελματίας) για να πουλάτε το βιβλίο σας στην ελληνική αγορά. Ο λογιστής σας μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό και εμείς μπορούμε να σας κατατοπίσουμε πλήρως σχετικά.

Κοινοποιήστε:

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της, τη δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.

Κάνοντας κλικ στο “ΑΠΟΔΟΧΗ”, συναινείτε στη χρήση των cookies.

Ο Πλάτων Μαλλιάγκας είναι συγγραφέας και ιδρυτής των εκδοτικών οίκων Mediterra Books και Carpe Librum (πρώην Εκδόσεις Captain Book) με αντικείμενο τις εκδόσεις βιβλίων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, για λογαριασμό ανεξάρτητων συγγραφέων.

Παράλληλα γράφει και εκδίδει κατά καιρούς λογοτεχνικά βιβλία. Το 1999 κυκλοφόρησε «Ο νέος που ζούσε το μύθο», από τις εκδόσεις «Λιβάνη», το 2003 «Η εξαφάνιση του συλλέκτη», από τις εκδόσεις «Εστία», και το 2009 «Το πείραμα της Αριάδνης» από τις εκδόσεις «Άγκυρα». Μετά το 2009 δημοσιεύει μυθιστορήματα, ποίηση και δοκίμια, καθώς και ταινίες μικρού μήκους, με διάφορα ετερώνυμα.

Το 2003 τιμήθηκε με Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Έργου για το «Ζωή από χιόνι».

Αρκετά διηγήματά του έχουν βραβευτεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.